ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Промислова компанiя "Промiнь"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 03110
3.1.5. Область, район м. Київ, Соломянський р-н
3.1.6. Населений пункт м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Механiзаторiв, б. 9-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ № 021906
3.2.2. Дата державної реєстрації 24.01.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Солом"нська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 2459040
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 2459040

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.2. МФО банку 300023
3.3.3. Поточний рахунок 26002010049807
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
25.21 ВИРОБНИЦТВО РАДIАТОРIВ I КОТЛIВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента