ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.06.201312.06.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
20.06.201321.06.2013Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.08.201301.08.2013Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
06.08.201307.08.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.09.201325.09.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента