ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Код за ЄДРПОУ: 05744739
Телефон: (044) 248-85-00
Юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Механізаторів, 9-А
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ № 021906
3. Дата проведення державної реєстрації 24.01.1994
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 2459040
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.21 - ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку 300023
3) Поточний рахунок 26002010049807
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н